OCD

Tvangslidelse (også kalt «obsessive-compulsive disorder (OCD)) er en vanlig form angstlidelse som rammer opptil 15-20 prosent av befolkningen. Det fremste kjennetegnet på OCD er at den rammede havner i et repetitivt tankemønster og føler seg “tvunget” til å utføre visse type handlinger i et forsøk på å dempe angsten.

Hva kjenner tegner OCD?

OCD karakteriseres som nevnt ved at den som er rammet har påtrengende tanker som er veldig vanskelig bli kvitt. Slike tanker kan for eksempel dreie seg om smitte, bakterier, sykdom, vold og sex, men kan også ha andre typer innhold. For eksempel kan en person i løpet av en og samme dag ha gjentatte tanker om at han  er skitten eller har farlige bakterier på hendene. Hos en annen person kan samme type tvangstanker dreie seg om frykt for å miste kontroll og skade og drepe andre eller seg selv.

En person med OCD ved som regel selv at hans eller hennes tankemønster er overdrevet eller urealistisk. Llikevel er det umulig å “tenke seg” ut av plagene med fornuft. Dette skyldes at OCD er først og fremst en forstyrrelse som sitter i følelsene, og ikke i ens evne til å tenke fornuftig. Uansett hvor logisk man tenker, tar følelsene overhånd og skaper trang til å handle etter et repetitivt mønster.

Slike tvangstanker er naturligvis en sterk følelsesmessig påkjenning for de som er rammet. I verste fall kan man gå med konstant uro og redsel for å miste kontrollen. Man blir ute av stand til å fungere i hverdagen. 

 

OCD kan hemme en i å leve et normalt liv

I tillegg til angst og tvangstanker, er det også vanlig å uvikle andre plager som depresjon, søvnproblemer og forstyrret apetitt. Hos mange tar tvangstanker og repetitivt adferd mye av den rammedes tid, og går hardt utover livsutfoldelse.

De fleste som er rammet av tvangstanker blir forståelig nok opptatt av å begrense eller forhindre de skadene som de frykter skal finne sted. Det er derfor vanlig å utvikle ulike former for handlingsritualer som man utfører gjentatte ganger. Slike ritualer gir en midlertidig reduksjon i angst. På sikt blir de derimot en stor del av problemet der personen finner det nesten umulig å la være å utføre dem.

Eksempler på handlingsritualer kan være at man vasker seg eller dusjer mange ganger i løpet av dagen. Andre kan bruke mye tid på å sjekke at elektriske apparater er skrudd av eller at farlige gjenstander som kjøkkenkniver, øks og sag er trygt oppbevart.

 

OCD kan hindre en til å leve et normalt livet.
OCD kan hindre en til å leve et normalt livet.

Behandling

Psykolog

Psykologbehandling tar sikte på å helbrede OCD og tvangstanker gjennom samtaler. Samtalene følger en delvis fast struktur og behandler vil underveis benytte sin kunnskap om psykologi til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom endringer i følelser, tanker og handlinger. Ved tvangslidelser vil sentrale ledd i behandlingen være:

• Ulike former eksponeringsøvelser rettet mot det pasienten frykter. Dette for å hjelpe til å gjenvinne kontroll over følelser og impulser.

• Hjelpe pasienten til å snu fokus bort fra tvangstankene og i stedet lære å mestre underliggende uro og bekymring på en bedre måte. Det blir viktig å finne måter som kan hjelpe pasienten til å slappe av i situasjoner som utløser angst og bekymring.

• Legge en langsiktig plan for å hindre tilbakefall av plagene.

 

Medikamentell behandling

Det finnes ikke egne medisiner for å behandle OCD. I en del tilfeller kan medikamentell behandling med anti-depressiva være til hjelp. Behandlingsperioden vil vare opptil 1 år. Flere studier har imidlertid vist at effekten av medikamentell behandling er noe svakere enn psykologisk behandling. I tillegg er tilbakefallsraten av plagene høyere. Det er for øvrig mulig å kombinere medikamentell behandling med psykologbehandling.

 

Bedringsutsikter

OCD er tradisjonelt blitt ansett å være en av de angstlidelsene som er vanskeligst å behandle. Studier i senere tid har imidlertid vist at opptil 70-80 prosent av pasientene vil med behandling, godt hjulpet av egen innsats, bli kvitt sine plager eller oppleve kraftig forbedring. I en studie fant man at et stort flertall av pasientene var uten symptomer 6 år etter å ha avsluttet et suksessfullt behandlingsforløp. En varig frihet fra plagene må derfor kunne sies å være fullt mulig.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

Dersom du ikke har hørt fra oss innen 24 timer, sjekk om svaret har havnet i søppelkassen til e-posten din.

Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

N.B. Vi tar ikke henvisning fra lege med tanke på dekning av behandlingsutgifter. Vi har ikke slik avtale med HELFO. Hos oss må du dekke utgiftene selv.

Lukk meny