Jeg er 44 år gammel, og utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Til daglig jobber jeg med både individer og par, og med et bredt spekter av plager og problemstillinger. Angst, depresjon, samlivsproblemer, stress og utbrenthet er noen typiske eksempler.

Jeg ser på psykologbehandling som en investering for livet. I tillegg til å samarbeide med pasienten om å overkomme det aktuelle problemet, er jeg opptatt av at behandlingen skal skape dype og varige endringer.

Uansett hva problemet i utgangspunktet måtte være, er det viktig for meg at den som søker min bistand skal få innsikt og verktøy som vedkommende har glede av resten av livet. Behandling trenger ikke å begrense seg til å fjerne et symptom eller en plage, men også gi bedre selvfølelse, økt indre trygghet og klarhet i tankene. Kanskje kan livet til og med bli enda bedre enn før problemet startet.

Jeg har tidligere jobbet innen offentlig psykisk helsevern, men de siste 14 årene har jeg vært psykolog i privat praksis. I tillegg til vanlig psykologvirke, holder jeg foredrag og kurs innenfor de ovennevnte temaer.

For øvrig har jeg en privat nettside (saher.no), der jeg skriver artikler om psykologi.

Saher Sourouri

Psykolog

Jeg er 42 år, og utdannet psykolog ved Universitet i Århus. Fra tidligere har jeg erfaring med utredning og behandling av voksne og tenåringer fra ulike instanser i den offentlige spesialisthelsetjenesten, sist ved Østbytunet behandlingssenter.

De siste årene har jeg imidlertid jobbet stadig mer som psykolog i privat praksis, nå på heltid.

Jeg har særskilt grad erfaring med behandling av stemningslidelser, ulike former for angstlidelser, spiseforstyrrelser, utmattelsesvansker, kronisk smerte, psykosomatiske plager, samt PTSD og traumelidelser.

I mitt arbeid legger jeg vekt på det unike ved hvert individ og tilpasser behandlingsformen etter personen. Behandlingsmetoder jeg benytter er blant annet kognitiv terapi, adferdsterapi og skjematerapi. Jeg har samtidig videreutdanning i behandling av spiseforstyrrelser.

Anne-Marie Stubberud-Lomsdalen

Psykolog

Jeg er 46 år gammel og utdannet psykolog fra UiO. Jeg har drevet som privatpraktiserende psykolog i 14 år innenfor et bredt spekter av problemstillinger. De vanligste henvendelsene er fra personer som ønsker hjelp med angst, depresjon, utbrenthet og relasjonsutfordringer. Spesielt har jeg god erfaring med sosial angst og presentasjonsangst/prestasjonsangst.

Nå jobber jeg med individualterapi på nett for voksne, og tilbyr kun online timer med videokonsultasjon.

I timene ønsker jeg å skape en respektfull setting der du som klient både blir møtt og sett, men også utfordret og oppfordret til å gå i deg selv og vokse som menneske. Terapiformen kan karakteriseres som en samtale der du oppmuntres til selvrefleksjon og får hjelp til å sortere tanker og følelser, samt til å se relasjoner, situasjoner, livet og psyken på en mer konstruktiv måte.

Kristian er tilgjengelig kun for timer via video

Kristian Nibe

Psykolog

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny