Shoppingavhengig

Shoppingavhengighet er en type angstlidelse der den rammede har tilbakevendende tanker og impulser om å kjøpe varer. Selve handleturene varer lengre enn nødvendig og resulterer i at man bruker penger over budsjett. Studier har dokumentert at 5-8 prosent av befolkningen i Vest-Europa er shoppingavhengige. Mye tyder på at flere kvinner enn menn blir rammet.

Hva er shoppingavhengighet?

De fleste mennesker opplever fra tid til annen å bruke mer tid og penger på å handle enn behovet skulle tilsi. I slike tilfeller opplever man begjær etter en spesiell vare, som for eksempel klær. For personer med kjøpetvang fungerer kjøpeturene derimot som en mestringsstrategi for å håndtere underliggende vanskelige følelser. I de fleste tilfeller er personer rammet av shoppingavhengighet plaget med stress og angst. Shopping blir en strategi for å distrahere seg fra de vonde følelsene. Ved å legge ut på en handletur vil man midlertidig glemme om problemer og smertefulle følelser, ved å rette oppmerksomheten mot varene i butikken. I etterkant oppdager man imidlertid at problemene er fortsatt til stede, kanskje også forverret.

Det er knyttet flere sekundære problemer til shoppingavhengighet. En åpenbar belastning er de økonomiske problemene som overdreven pengebruk fører med seg. Mange med kjøpetvang vil få problemer med å betale regninger og i tillegg pådrar seg gjeld. De vil også stadig vekk få dårlig samvittighet og skamfølelse for å ha dette problemet, og vil deror forsøke å holde problemet skjult fra andre. På sikt fører dette til dårligere relasjon til partner og familie.

Shoppingavhengighet har vært en kjent psykisk plage siden begynnelsen av 1900-tallet. Problemet blir likevel forbundet først og fremst med vestlige, komsumerorienterte samfunn hvor man assosierer materiell eiendom med økt velvære og lykke. Som allerede nevnt er personer som er ekstra sårbare for angst og stress de som har lettest for å bli rammet. Samtidig ser man at andre faktorer som lav selvtillit, perfeksjonisme, økt behov for kontroll og lengsel etter å bli beundret, er fellestrekk som går igjen hos mange rammet av denne tilstanden.Behandling av shoppingavhengighet

Psykolog

Psykologbehandling tar sikte på å helbrede psykiske lidelser gjennom samtaler. Samtalene følger en delvis fast struktur og behandler vil underveis benytte sin kunnskap om psykologi til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom endringer i følelser, tanker og handlinger.Ved shoppingavhengighet vil sentrale ledd i behandlingen være:

• I første omgang vil det fokuseres på å bevisstgjøre underliggende smertefulle følelser som driver personen til impulsiv pengebruk. Sammen med psykologen vil man kartlegge prosesser som fører fram til at man mister kontroll og legger ut på unødvendige handleturer, og man vil utvikle strategier for å forebygge disse.

• Man vil jobbe med å lære seg mer konstruktive måter å håndtere uro og stress på.

• En viktig del av arbeidet vil også være å skape en dypere følelsesmessig og personlig endring hvor man kan oppleve økt selvfølelse og indre trygghet og stabilitet, slik at man ikke lenger er avhengig av shopping for å ha det bra.

 

Medikamentell behandling

Det fins ikke medisiner laget spesifikt for behandling av kjøpetvang. I noen forskningsprosjekter er antidepressiva og angstdempende medikamenter blitt forsøkt, men resultatene har ikke vært gode nok til at man har kunnet anbefale disse medisinene som effektiv behandlingsalternativ for denne plagen. 

Bedringsutsikter

Det er gjort flere studier for å evaluere effekten av psykologisk behandling for kjøpetvang. Disse viser at omtrent 50 prosent av personene opplever å bli helt kvitt problemet med behandling. Effekten ble også funnet å være tilstede ved langtidsoppfølging. Ytterligere 20-30 prosent av pasientene rappoterer betydelig forbedring, men med enkelte tilbakefall av kjøpeimpulser som man ikke klarer å motstå. Kun et lite mindretall av pasientene har rapportert overhode ingen positiv effekt av behandlingen. Ut ifra disse studiene å bedømme, må derfor prognosen for å overkomme kjøpetvang sies å være meget god.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny