Bistand ved skilsmisse og samlivsbrudd

I noen tilfeller kan konfliktnivået i forholdet være så høyt, eller avstanden mellom partene være så store at separasjon kan bli den beste løsningen. Separasjon kan også være en konsekvens av handlinger begått av den ene partneren som den andre ikke ønsker å leve med (for eksempel vold eller utroskap). I de fleste tilfeller er separasjon initiert av den ene parten, mens den andre ønsker å fortsette sammen og forsøke å løse problemene.

Hensikten med separasjon kan åpenbart være å fungere som et stort skritt i retning en endelig skilsmisse. Men separasjon kan også i visse tilfeller forsøkes som en strategi for å løse problemene og finne tilbake igjen på lengre sikt. I blant kan konfliktnivået mellom paret være så høyt at å ta en pause fra hverandre er den eneste måten å dempe gemyttene på. Samtidig vil man få en anledning til å gjenvinne krefter og reflektere i fred og ro. Tiden fra hverandre vil også være en anledning for begge til å finne ut om en endelig skilsmisse faktisk er den beste løsningen, eller om man tross alt har det bedre sammen.

Uansett hensikt, vil paret stå overfor flere utfordringer i en separasjonsprosess. I parterapi kan man få bistand til å løse disse. Vanlige temaer i terapien vil være:

• Få hjelp til å bearbeide reaksjonene og forberede seg på at et liv fra hverandre kan bli en realitet. Dette er ofte ekstra utfordrende for par som har vært sammen i lang tid, og kanskje knapt husker hvordan det er å bo alene.

• Bli enige om omstendighetene rundt separasjonen. Hvem skal flytte ut? Hvor mye og når skal man ha kontakt? Hvilke regler skal han man ha i forhold til tema som økonomi, felles venner og familie og det å finne en ny partner. Skal man kunne treffe nye potensielle partnere? Hvor lenge skal man prøve separasjon før man tar en endelig avgjørelse?

• Hvis paret har barn, vil en viktig utfordring være å finne ut hvordan man kan ivareta dem i separasjonsprosessen. Paret vil trenge å finne felles enighet om hva man skal fortelle barna og å hvordan best mulig hjelpe dem gjennom den utfordrende perioden.

Gevinsten av parterapi for begge vil være størst hvis bistand til å løse konkrete uenigheter kan kombineres med å vie oppmerksomhet også til det relasjonelle og følelsesmessige aspektet som ledet frem til en separasjon. I terapien kan man få en anledning til å finne ut nærmere hva det var som gikk galt med forholdet. Hvilke endringer vil være nødvendig for å kunne gi forholdet en ny sjanse senere. Hvis en avgjørelse om endelig skilsmisse allerede er tatt, vil terapien kunne hjelpe begge til å finne ut hvordan de kan unngå å havne i samme situasjon med fremtidige partnere.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

Dersom du ikke har hørt fra oss innen 24 timer, sjekk om svaret har havnet i søppelkassen til e-posten din.

Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

N.B. Vi tar ikke henvisning fra lege med tanke på dekning av behandlingsutgifter. Vi har ikke slik avtale med HELFO. Hos oss må du dekke utgiftene selv.

Lukk meny