Utbrent

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet er en tilstand bestående av både psykiske og fysiske plager. De vanligste symptomene er manglende energi, utmattelse, nedstemthet, uro, tomhetsfølelse og kroppslig smerte. Utbrenthet er ofte knyttet til dårlig sosialt miljø på arbeidsplassen.

Tilstanden utløses på grunn av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, kombinert med at den som er utbrent ikke har klart i tilstrekkelig grad å beskytte seg selv og sin helse.

Utbrenthet er tradisjonelt blitt forbundet med ansatte i helse- og omsorgssektoren, men i dag ser man at problemet forekommer i alle typer yrker.

Hvem blir rammet?

Ofte er det de med størst engasjement for jobben som blir utbrent. Personer som ønsker å være en ressurs, bidra og gjøre et godt inntrykk, er dessverre de som er mest utsatt.

I møte med utfordringer på jobben, reagerer slike personer med å legge igjen mer av sin tid og energi der. Utbrenthet utløses ofte i forbindelse med at arbeidsplassen blir utsatt for økte produksjonskrav, nedskjæringer eller interne konflikter. Da reagerer denne typen ansatte med å involvere seg sterkere, yte ekstra og forsøke å løse problemene. Dette går på bekostning av grunnleggende behov som fritid, familieliv, og hvile. Antall timer på jobb blir stadig flere, og samtidig fortsetter stressnivået å øke. Utenforstående kan få inntrykk at man er arbeidsnarkoman.

 

Hvordan utvikler utbrenthet seg?

Gradvis merker man at kreftene blir mindre. Man blir lettere sliten og trøtt, og det blir stadig vanskeligere å motivere seg for å gjennomføre arbeidsoppgaver. På dette stadiet vil mange benekte overfor seg selv at de er slitne og trenger hvile. Personer rundt dem ser imidlertid at de sliter. De legger merke til at personen får lavere frustrasjonsgrense, blir mer kald og distansert, og behandler andre med kynisme. Med andre ord, ser de at den utbrente forandrer personlighet.

På dette tidspunktet vil den rammede late som problemene ikke eksisterer, og forsøker å fortsette som før. Men til slutter sier kroppen stopp. Man har ingen krefter igjen. Det blir vanskelig å stå opp om morgenen. Man føler seg konstant utmattet og sliten og får smerter på steder som rygg, nakke, armer og bein.

Det blir vanskelig å konsentrere seg om selv små dagligdagse oppgaver. Man føler seg urolig, tom, og deprimert. Mange begynner å oppleve livet som meningsløst. Enkelte kan til og med få tanker om å ta sitt liv. På dette stadiet er sykdommen et faktum. Man er utbrent.

 

Miljøfaktorer som bidrar til utbrenthet

Ofte ser man at forhold ved arbeidsplassen er en viktig bidragsyter til å bli utbrent. Dårlig ledelse, skjev ansvarsfordeling, uklarheter rundt arbeidsoppgaver, personalkonflikter og urettferdig fordeling av goder, er alle miljømessige faktorer som i stor grad er forbundet med forekomst av utbrenthet blant de ansatte.

 

Utbrent
Utbrenthet forårsakes av kombinasjonen personlig sårbarhet og skadelig arbeidsmiljø.

 

Behandling av utbrenthet

Psykolog

Av tilgjengelige behandlingsformer, er psykolog den med best dokumentasjon. Samtalene følger en delvis fast struktur. Psykologen hjelper pasienten å skape positive endringer i følelser og tanker. I behandling av utbrenthet, vil følgende være sentralt:

Å finne ut hvorfor det har vært vanskelig for den rammede å ivareta grunnleggende personlige behov. Hjelpe den rammede til å få innsikt i egne reaksjoner til stress og krav på jobb. Viktig blir også å styrke den rammedes evne til å sette grenser mellom jobb og privatliv.

Å hjelpe den rammede til å få økt oppmerksomhet rundt samspillet mellom psyken og kroppen. Få hjelp til å bedre å gjenkjenne kroppens signaler, og å ta disse på alvor.

Å jobbe for å finne en balansert livsstil hvor den rammede forebygger å havne i samme situasjon i fremtiden. Hjelp til å finne strategier for håndtering av utfordringer på arbeidsplassen.

Det tar tid å komme seg ut av utbrenthet. Man kan ikke fremskynde bedring. Et viktig ledd i behandlingen, er derfor å hjelpe den rammede til å holde motivasjonen oppe og være tålmodig.

 

Medikamentell behandling

Det fins ingen medisiner for utbrenthet. I noen tilfeller kan anti-depressive medikamenter bli vurdert som et hjelpemiddel mot symptomer som angst og depresjon.

 

Andre tiltak

Minst like viktig som behandling, er at pasienten finner tilbake gleden over aktiviteter som har ingenting med jobb å gjøre. Å gjenoppdage meningen med livet utenfor arbeidet, er helt essensielt for å kunne overvinne utbrentheten.

Mange utbrente har nytte av fysioterapi som lindring av kroppslige smerter. Fysikalsk behandling vil imidlertid ikke virke kurerende, ettersom de fysiske plagene er psykologisk betinget.

Fysisk trening

Utbrente personer får ofte råd om å drive med fysisk trening. Dette er et velment råd, men har ikke støtte i forskning. I verste fall vil økt fysisk aktivitet forverre tilstanden. Noen utbrente synes fysisk trening er nyttig, andre ikke. Derfor bør det være opp til den enkelte å finne ut hvorvidt fysisk trening er til hjelp.

 

Bedringsutsikter

Utbrenthet er en tilstand som det ofte tar måneder å komme fullstendig ut. Veien tilbake krever derfor tålmodighet. Prognosen er likevel meget god, gitt at pasienten går til behandling, og ikke minst, innfører nødvendige endringer i livsstilen.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

Dersom du ikke har hørt fra oss innen 24 timer, sjekk om svaret har havnet i søppelkassen til e-posten din.

Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

N.B. Vi tar ikke henvisning fra lege med tanke på dekning av behandlingsutgifter. Vi har ikke slik avtale med HELFO. Hos oss må du dekke utgiftene selv.

Lukk meny