Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Unnvikende personlighetsforstyrrelse karakteriseres ved utpreget kronisk indre usikkerhet, nervøsitet og sårbarhet i kontakt med andre mennesker. Denne vedvarende tilstanden kjennetegnes ved en utstrakt bruk av unngåelse som mestringsstrategi i møte med vanskelige situasjoner i hverdagslivet.

De som er rammet av denne plagen ser på verden som et kaldt sted hvor terskelen for å bli såret, kritisert eller avvist er lav. Derfor er man svært opptatt av å ikke gi dårlig inntrykk og ikke gjøre eller si ting som kan vekke andres negative oppmerksomhet. Som en konsekvens av denne reaksjonsstilen blir man overdrevent fokusert på andres reaksjoner, og man bruker mye tid på å analysere og forstå kommentarer og reaksjoner fra andre mennesker. Denne formen for grubling ender ofte med en feilaktig konklusjon om at man har dummet seg ut eller er uønsket av andre.

Utover å være følelsesmessig hypersensitiv har personer med unnvikende personlighetstype et normalt følelsesspekter, og de har også et ønske om å ha kontakt med andre mennesker og fungere sosialt. Overbevisningen om at de er grunnleggende uønskelige og redselen for å bli såret kommer imidlertid i veien for å realisere disse ønskene. De velger derfor å holde seg mest mulig unna andre personer, og over tid blir konsekvensen manglende sosial kompetanse og ensomhet. Forøvrig er personer med unnvikende stil like intelligente og kompetente som andre personer.

 

Behandling

Psykolog (psykoterapi)

Psykoterapi («kurerende samtaler») er en behandlingsform som tar sikte på å helbrede psykiske lidelser eller å løse et psykologisk problem gjennom samtaler mellom en psykolog og en pasient. Samtalene følger en delvis fast struktur og psykologen vil underveis benytte sin kunnskap til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom positive endringer i følelser, tanker og handlinger. Sentrale ingredienser ved behandling av unnvikende personlighetsstruktur vil være:

• Hjelpe pasienten til å bli bedre kjent med følelser som vedkommende han flyktet fra og opparbeide toleranse og mestringsevne for disse.

• Hjelpe pasienten til å eksperimentere med å omgås andre mennesker i større grad, og ta flere sjanser sosialt. Dette arbeidet vil lede til økt selvtillit og dermed mer interpersonlig trygghet.

• Hjelpe pasienten til å utfordre de negative tolkningene av sosiale situasjoner og det kritiske synet på seg selv slik at bedre selvtillit kan vokse frem.

Medikamentell behandling

Det fins ingen medisiner for behandling av unnvikende personlighetsstruktur. Ved tilfeller av sterk vedvarig angst eller depresjon, kan disse symptomene behandles med medisiner.

Bedringsutsikter

Forskning på unnvikende personlighetsstruktur er relativt begrenset. Sammenlignet med for eksempel mild og moderat depresjon eller en enkel fobi, krever tilstanden som regel en lengre periode med behandling. Forbedring av selvbilde og økt sosial mestring er imidlertid mulig med psykologbehandling.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny