Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en spesiell form for angstlidelse som oppstår etter ekstreme opplevelser. Tilstanden forekommer spesielt blant personer som selv er blitt utsatt for, eller har vært vitne til fysisk og psykisk vold, drap, voldtekt og ulykke.Uten behandling kan tilstanden vedvare i måneder eller år, og kan forårsake omfattende kognitive, følelsesmessige og kroppslige plager.

Kjernesymptomer på PTSD

Ved PTSD gjenopplever den rammede scener fra den ekstreme opplevelsen spilt som en indre film (”flashbacks”) om og om igjen. Disse minnene oppleves som svært realistiske, og kan være som å reise tilbake til situasjonen igjen. Man kan som regel ikke kontrollere når disse flashbackene inntreffer, men de er svært ubehagelige og virker hemmende på normal livsfunksjon. Samtidig kan andre aspekter ved samme traumatiske opplevelsen bli fortrengt eller glemt.

De vonde minnene forårsaker sterk redsel, uro og panikk. Man kan føle seg ”fanget” i fortiden, og det blir vanskelig å legge opplevelsene bak seg. Sinne og skyldfølelse er også vanlige følelsesmessige reaksjoner på opplevelsen. Den rammede kan bruke mye tid på å angre seg på å ha vært tilstede da påkjenningen oppstod, eller kan føle skyld for å selv ha bidratt til at situasjonen oppstod.

Typisk er det også at man bruker mye energi på å unngå alt som kan vekke assosiasjoner til den traumatiserende opplevelsen. Man unngår å snakke om det som hendte, ønsker ikke å fortelle om det som er vanskelig, og forsøker generelt å unngå alt som kan minne om den smertefulle hendelsen.

 

Konsekvensene av PTSD

Plagene vil i mange tilfeller være forstyrrende i forhold til å ha et normalt liv. Et flertall av rammede får problemer med søvn og mareritt. Dårlig apetitt, tretthet og energimangel er andre svært vanlige symptomer. Hukommelsen og konsentrasjonsevnen blir betydelig svekket, og mange begynner å isolere seg sosialt. Det er heller ikke uvanlig å reagere med tristhet , irritasjon og nedsatt tålmodighet parallelt med de ovennevnte symptomene. Mange får store bekymringer i forhold til sin fremtid og blir redde for aldri å bli kvitt plagene.

 

Behandling

Psykolog

Psykolog er som regel førstevalget i behandling av PTSD. Flere tradisjonelle psykologiske behandlingsmetoder har vist seg å være effektive. En felles komponent for de fleste av disse er en gradvis eksponering av de vonde minnene for å kunne forstå dem på nytt og vinne kontroll over dem. I behandlingene inngår naturligvis også hjelp til å håndtere uro og bekymring.

I de senere årene er en behandling spesielt for PTSD utviklet. Behandlingen kalles EMDR og har i flere studier vist seg å være effektiv. Det råder likevel tvil over hvorvidt metoden er mer effektiv enn tradisjonell psykologbehandling.

 

Medikamentell behandling

Det fins ingen medisiner spesifikt rettet mot PTSD. Visse typer antidepressive medisiner vil imidlertid kunne være til hjelp for symptomer som angst, depresjon og søvnvansker.

Benzodiazepiner er en gruppe medisiner som bør unngås i behandling av PTSD da disse har vist seg å kunne forverre symptomene.

 

Bedringsutsikter

Et flertall av pasienter med PTSD responderer bra på psykologbehandling. Som nevnt kan også medikamentell behandling være til hjelp i en periode, mens en kombinasjonsbehandling vil ikke nødvendigvis øke sannsynligheten for bedring. 

Å vente med behandlingsstart er i mange tilfeller forbundet med dårligere prognose.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

Dersom du ikke har hørt fra oss innen 24 timer, sjekk om svaret har havnet i søppelkassen til e-posten din.

Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

N.B. Vi tar ikke henvisning fra lege med tanke på dekning av behandlingsutgifter. Vi har ikke slik avtale med HELFO. Hos oss må du dekke utgiftene selv.

Lukk meny