Sykdomsangst

Sykdomsangst (hypokondri) er en tilstand med stadig tilbakevendende bekymring for å være syk. Personer rammet av denne plagen har fått en økt oppmerksomhet mot kroppslige reaksjoner. Selv små forandringer i kroppen kan tolkes som tegn på sykdom. Tilstanden rammer oftest voksne fra alderen 30 og oppover, men observeres iblant også hos yngre personer helt ned til tenårene.

Sykdomsangst er en tilstand som kan komme som følge av at pasienten har vært rammet av en sykdom i forkant, eller den kan vokse gradvis over tid uten tydelige årsaker. Sykdomsangst kan også oppstå som følge av å ha observert andre bli rammet av smertefull eller truende sykdom.

Som nevnt har personer med hypokondrisk tilstand fått kraftig forhøyet oppmerksomhet rettet mot sin kropp. Selv små og forbigående forandringer står i fare for å bli tolket som starten på en alvorlig sykdom. Dette vekker naturligvis sterk uro og bekymring, noe som i seg selv gjør det vanskelig å ikke tenke på sykdom. Som følge av dette vil man gjentatte ganger oppsøker lege, uten at legen finner noe galt gjennom medisinske sjekk. I etterkant av å ha fått utelukket én sykdom, forflytter bekymringene ofte seg til en annen sykdom.

I tillegg til uro og bekymring, er konsekvensene av vedvarende sykdomsangst at man bruker store deler av sin tid på å lese om sykdommer. Det er for eksempel ikke uvanlig at man bruker flere hver dag til å søke på informasjon om sykdom på internett. Samtidig opplever man redusert interesse for andre sider ved livet. Mange får økt behov for å snakke med andre om sine plager og for å høre om andre har vært rammet av samme sykdom som den de mistenker å ha. Forsøk på trøst og oppfordring om å slutte å bekymre seg fra familie og venner har ofte liten effekt. Over tid vil pasienten oppleve å få liten forståelse for sine bekymringer fra omgivelsene. Redselen for å være syk kan i en del tilfeller føre med seg problemer med søvn, nedsatt appetitt, depresjon og redusert funksjon i arbeidslivet.

 

Behandling

Psykolog

Psykoterapi («kurerende samtaler») er en behandlingsform som tar sikte på å helbrede psykiske lidelser eller å løse et psykologisk problem gjennom samtaler mellom en psykolog og en pasient. Samtalene følger en delvis fast struktur og psykologen vil underveis benytte sin kunnskap til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom positive endringer i følelser, tanker og handlinger. Ved behandling av sykdomsangst vil følgende tema være sentrale:

• I første omgang vil hovedfokuset i behandlingen være å hjelpe pasienten til å prøve å se om kroppslige signaler kan forstås på andre måter enn som tegn på sykdom.

• Pasienten vil også bli hjulpet til å få større kontroll over uroen og grublingen for sykdom og til å styre fokus vekk fra kroppen.

• Et svært sentralt ledd i behandlingen er å hjelpe pasienten til å forsone seg med at sykdom og død er en realitet ved livet som ikke kan unngås. Når pasienten får økt aksept for at sykdom ikke er under ens kontroll, og at man ikke kan forebygge sykdommer ved å bekymre seg, vil plagene gradvis bli mindre.

Medikamentell behandling

Det fins ingen medisiner mot sykdomsangst. Anti-depressive medikamenter er i en del tilfeller blitt forsøkt benyttet, men effekten av disse er usikker.

Bedringsutsikter

Studier viser at psykologbehandling er i de fleste tilfeller effektiv mot sykdomsangst, forutsatt at pasienten er villig til å fullføre et behandlingsopplegg. Forskning har dokumentert at omtrent 80% av pasientene vil bli fullstendig kvitt sine plager eller bli atskillig bedre etter en behandlingsperiode.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny