Sosial angst

Sosial angst (også kalt sosial fobi) er sterk følelse av uro og stress i sosiale situasjoner. Problemet oppstår spesielt når man befinner seg blant grupper med mennesker. Typiske eksempler på hvor angsten kan oppstå er fester, arrangementer, jobb, skole, kino eller buss.

Sosial angst rammer både menn og kvinner. Problemet starter som regel tidlig i livet, ofte i tenårene. Lidelsen rammer omtrent 5-10 prosent av befolkningen.

Hva er egentlig sosial angst?

Personer som er rammet av sosial angst, frykter at andre er strenge og dømmende. Dette gjelder først og fremst mennesker som de ikke kjenner godt. Man er redd for å bli kritisert, sett ned på, eller latterliggjort av andre. Denne frykten for å bli mislikt, er ofte kombinert med et sterkt ønske om nettopp å bli likt av andre.

Forøvrig har sosial angst ingenting med manglende intelligens å gjøre. Personer med denne plagen er like smarte og kompetente som andre. Faktisk finnes det mange eksempler på suksessfulle og berømte personer som har slitt med sosial angst. Dette inkluderer forfattere, forskere, skuespillere, politikere og profesjonelle idrettsutøvere.

Personer som lider av sosial angst, har selv god innsikt i sine plager. Ofte vet de at deres uro er overdrevet eller urealistisk. Men problemet sitter først og fremst i følelsene og gir sterkt kroppslig ubehag. Derfor er det ikke lett å tenke seg ut av problemet med fornuft og logikk.
Kroppslige reaksjoner

Personer med sosial angst kjenner ofte at uroen starter allerede i forkant av noe sosialt som de skal delta på. Ubehaget blir stadig sterkere, og når en topp under selve situasjonen. Mange gruer seg i timer eller dager på forhånd. En med sosial angst kan begynne å grue seg lang tid i forveien til for eksempel et bryllup eller jobbintervju.

I tillegg til indre følelse av stress og uro, er typiske reaksjoner på sosial angst kaldsvette, rødme, klamme hender, tørr munn, spenning i nakken, hjertebank, skjelven stemme og urolig mage.
Psykologiske kjennetegn

De med sosial angst blir fanget av grubling og tankekjør som de synes er vanskelig å «skru av». De bruker mye tid på å spekulere hvordan andre oppfatter dem. I tillegg er de svært selvkritiske, og har lett for å finne feil og mangler ved seg selv.

En med sosial fobi kan i etterkant av sosialt samvær, bruke mye tid på å gruble over det som han eller hun sa og gjorde. Da konkluderer han ofte med at han dummet seg ut, at andre mislikte ham, også videre. Den selvkritiske indre stemmen resulterer i et kronisk lavt selvbilde og mangel på selvhevdelse.
 

Hvordan håndterer personer med sosial angst sine plager?

De med sosial angst er, forståelig nok, veldig opptatt av å slippe å kjenne på uroen. Den vanligste mestringsstrategien blir dermed å unngå det som utløser angsten.

De gjør alt de kan for å ikke skille seg ut. På denne måten ønsker de å unngå negativ oppmerksomhet. I mange tilfeller betyr det at de oppfører bare i tråd med andres forventninger, sier så lite som mulig, kler seg i anonyme plagg, også videre.

Hvis angsten blir sterk nok, unngår de sosiale situasjoner så ofte de kan. I verste fall kan en person med sosial angst bli sosialt isolert og ensom.

Unngåelse og anonym væremåte har ofte en kortvarig dempende effekt på uroen. Men slike strategier løser ikke problemet på sikt. Tvert i mot, blir det ofte verre over tid. I verste fall kan det resultere i ensomhet, arbeidsledighet og meget lav livskvalitet.

De med sosial angst kommer ofte i en ond sirkel. Redselen for å dumme seg ut, medfører at de holder en lav profil og tar lite sosialt initiativ. Men omgivelsene vil oppfatte dem som uinteresserte eller overlegne. Dette fører på sin side til at de får lite kontakt med andre. I neste omgang kan dette bli noe som den med sosial angst tolker som en bekreftelse på at han ikke blir satt pris på av andre.

De fleste med sosial angst vil trenge profesjonell bistand for å komme til bunns i problemet.
Behandling

Psykolog

Av tilgjengelige behandlingsformer, er samtaler med psykolog det mest effektive for sosial angst. Psykologen hjelper pasienten å skape positive endringer i følelser og bryte med negative tankemønstre.

Behandling av sosial angst har fokus på å hjelpe pasienten til å få økt trygghet og forbedret selvtillit. Når den rammede stoler mer på seg selv, og begynner å leve i samsvar med indre verdier og ønsker, vil det bli lettere å relatere seg til andre personer, og møte dem som likeverdige.
Medikamentell behandling

Det fins ikke egne medisiner for sosial angst. Anti-depressiva er til en viss grad forsøkt benyttet, men studier viser at effekten er begrenset for de fleste. Andre biologiske intervensjoner som for eksempel piller og kirurgisk inngripen mot rødme viser seg å være uten betydelig virkning.
Bedringsutsikter

Som med flere andre angstlidelser, har sosial fobi god prognose. Flere studier har vist at gjennom riktig psykologbehandling, og med hjelp av pasientens egen innsats og tålmodighet, vil de fleste oppleve betydelig bedring. Mange vil merke at problemene blir helt borte.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny