Sinneproblemer

Våre følelser er essensielle for vår overlevelse og velvære. Dette inkluderer sinne. Opplevelse og uttrykkelse av sinne hjelper oss til å ta vare på og beskytte oss selv. Når vi føler sinne, er dette et signal til oss om at noe er galt, og at vi må vurdere å ta affære. Når opplevelsen av sinne blir overveldende, kan den få oss til å reagere på en destruktiv måte og gi oss problemer. Der behandlingsmulighetene for andre følelsesmessige plager som tristhet og angst er godt etablert, har det tradisjonelt vært få tilbud å finne for de som sliter med sinneproblematikk. Dette til tross for at 5-10 prosent av befolkningen opplever å ha et problematisk forhold til sinne.

Personer med sinneproblemer, rapporterer ofte å la ha lav terskel for å bli irritert og for fort å bli utålmodige. Når andre mennesker eller hendelser kommer i veien for deres ønsker og interesser, opplever de en intens kroppslig reaksjon i form av uro, stress, økt kroppstemperatur og frigjøring av energi i muskulaturen. Videre får man problemer med å tenke klart og logisk, og det å planlegge en passende reaksjon til det som utløste sinnefølelsen blir meget utfordrende. Konsekvensen kan derfor bli en umiddelbar, impulsiv reaksjon som kan være overdrevet eller direkte destruktiv. I verste fall kan man ty til vold uten selv å være fysisk truet først.

De sekundære konsekvensene av problematisk sinne er sjelden gode. Den rammede opplever ofte å komme i problemer som følge av gjentatte sinneutbrudd. Overdreven sinnereaksjon skaper ofte en distanse i relasjon til folk som vedkommende bryr seg om. Stadig vekk kommer man i situasjoner hvor man i ettertid blir nødt til å be om unnskyldning for sin overdrevne reaksjon. I noen tilfeller kan samarbeid og kompromiss med andre blir umulig.

For flertallet av rammede er også de sosiale konsekvensene store. De gjentatte sinneutbruddene virker ubehagelig for omgivelsene, og personer som står en nær vil oppleve det som svært utfordrende å kommunisere med den rammede om vanskelige temaer. Verst går det som regel utover forholdet til partner, og sinneutbruddene kan i verste fall føre til samlivsbrudd. Mange merker også at venner og bekjente reduserer eller kutter kontakten med dem. Frustrasjon, ensomhet og vansker på jobb kan være sekundære følger av sinneproblemer.

 

Behandling

Psykolog (psykoterapi)

Gjennom samtaler med psykolog kan man få hjelp med sine vansker. Ved behandling av sinneproblemer vi følgende tema stå sentralt:

• Utforske de underliggende følelsene for overdreven sinne. Dette for å kunne gradvis vinne kontroll over følelsene.

• Teknikker for hindre at en normal sinnereaksjon vokser seg til å bli destruktiv.

• Bistand til å finne konstruktive måter å uttrykke sinne på, slik at følelsen faktisk kan være noe som hjelper en i livet – ikke være noe som skaper ekstra problemer.

Andre tiltak

Tiltak som samtalegrupper, undervisning og kurs er blitt forsøkt. Disse kan være nyttige tilbud, men er dessverre begrenset i omfang.

Bedringsutsikter

Som nevnt innledningsvis har det tradisjonelt vært lite fokus på behandling av sinneproblematikk. Det er først de senere årene at problemet er blitt viet interesse. De studiene som er gjort, viser imidlertid lovende resultater med tanke på effekt av behandling. I en større studie fant man at et stort flertall av pasientene opplevde sinneproblemene som bedre etter en behandlingsperiode. 70 prosent av denne gruppen viste ikke lenger tegn til destruktiv sinnereaksjon.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny