Sinneproblemer

Våre følelser er essensielle for vår overlevelse og velvære. Dette inkluderer sinne. Sinne hjelper oss til å ta vare på oss selv. Når vi føler sinne, er dette et signal til oss om at noe er galt, og at vi må vurdere å ta affære.

Når opplevelsen av sinne blir overveldende, kan den derimot få oss til å reagere på en destruktiv måte og forårsake problemer.

Mens behandlingsmulighetene for andre følelsesmessige plager som depresjon og angst er godt etablert, har det tradisjonelt vært få tilbud til de som sliter med sinneproblemer. Dette til tross for anslag som viser at 5-10 prosent av befolkningen opplever å ha dette problemet.

Hva kjennetegner problematisk sinn?

Personer med sinneproblemer har lav terskel for å bli irritert og mister lett tålmodigheten. Når noe eller noen kommer i veien for deres ønsker og interesser, opplever de en intens fysiologisk reaksjon i form av uro, stress, økt kroppstemperatur og frigjøring av energi i muskulaturen.

Alle mennesker får vansker med å klart og logisk når de er sinte, og de med et sinneproblemer i enda større grad enn andre. Å  finne en passende respons til det som forårsaket sinnefølelsen blir meget utfordrende.

I neste omgang blir ofte konsekvensen at man mister kontroll og reagerer impulsivt. Dette betyr i fleste tilfeller at man overreagerer, eller blir direkte destruktiv. I verste fall kan man ty til vold uten at man er i under fysisk trussel.

Konsekvenser av sinneproblemer

De sekundære konsekvensene av problematisk sinne er sjelden gode. Den rammede kommer i ulike små og store problemer som følge av gjentatte sinneutbrudd.

Overdreven sinnereaksjon skaper ofte en distanse til folk som vedkommende bryr seg om. Stadig vekk kommer man i situasjoner hvor man i ettertid blir nødt til å be om unnskyldning for sin overdrevne reaksjon. Man kan få problemer med å samarbeide med andre og å inngå kompromisser. I verste fall kan man miste evnen til å fungere i jobb.

For flertallet av rammede er også de sosiale konsekvensene store. Sinneutbruddene virker ubehagelig eller skremmende for omgivelsene, og personer som står en nær vil oppleve det som svært utfordrende å kommunisere med den rammede. Verst går det som regel utover forholdet til partner, og sinneutbruddene kan i verste fall føre til samlivsbrudd. Mange merker også at venner og bekjente reduserer eller kutter kontakten med dem.

Sinneproblemer kan forårsake store utfordringer i relasjon til andre mennesker.
Sinneproblemer kan forårsake store utfordringer i relasjon til andre mennesker.

 

Behandling

Psykolog

Samtaler med psykolog er både det vanligste og best dokumenterte tiltaket mot sinneproblemer. I behandling av problematisk sinne vi følgende tema stå sentralt:

• Utforske de underliggende årsakene til overdreven sinne. Dette for å kunne gradvis vinne kontroll over følelsene.

• Teknikker for hindre at en normal sinnereaksjon går over til å bli destruktiv.

• Bistand til å finne konstruktive måter å uttrykke sinne på, slik at følelsen faktisk kan være noe som hjelper en i livet, og ikke noe som skaper problemer.

Andre tiltak

Tiltak som samtalegrupper, undervisning og kurs er etter hvert blitt utbredt. Disse kan være nyttige tiltak, men mange steder finnes dessverre ikke slike tilbud.

Forskning har funnet at sinnemestringskurs er et effektivt tiltak for mange.

Bedringsutsikter

Som nevnt innledningsvis, var det tidligere lite fokus på behandling av sinneproblemer. Det er først de senere årene at temaet er blitt viet forskningsinteresse. De studiene som er gjort, viser imidlertid lovende resultater med tanke på effekt av behandling.

I en større studie fant man at et flertallet av pasientene opplevde sinneproblemene som vesentlig bedre etter en behandlingsperiode. 70 prosent av denne gruppen viste ikke lenger tegn til destruktiv sinnereaksjon.

Nytt: Onlinekurs i sinnemestring

Vår psykolog Saher Sourouri har laget et onlinekurs i sinnemestring. Dette kan anbefales til alle som ønsker å effektivt jobbe med sitt sinneproblem, når og der det passer dem. Trykk på bildet for å lese mer.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

Dersom du ikke har hørt fra oss innen 24 timer, sjekk om svaret har havnet i søppelkassen til e-posten din.

Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

N.B. Vi tar ikke henvisning fra lege med tanke på dekning av behandlingsutgifter. Vi har ikke slik avtale med HELFO. Hos oss må du dekke utgiftene selv.

Lukk meny