Parterapi hos HelpLink psykologsenter

På denne siden har vi forsøkt å skrive en kortfattet og konkret presentasjon av vår tilnærming til parterapi. Vi håper den kan hjelpe deg og din partner til å finne ut om vi er det riktige tilbudet for dere.

Kanskje føler du deg frustrert, sint eller trist når du leser dette. Muligens kjenner du på alle disse følelsene samtidig. Det har oppstått en krise i forholdet til din partner, eller kanskje har problemene gradvis blitt større over tid. Du spør deg selv hvordan dere har klart å havne her.

Du er lei av å ha det slik, og det er grunnen til at du søkte opp denne nettsiden. Du og din partner ønsker å få det bedre sammen, og lurer på om parterapi kan hjelpe.

Forskning har gjentatte ganger dokumentert at parterapi er effektiv. Men det er dermed ikke sagt at hva som helst virker, så lenge paret og terapeuten sitter i et rom og snakker. For at terapien skal løfte seg fra bare å være prat til å bli en løsningpå problemet, må den baseres på noen grunnleggende prinsipper. I tillegg stilles det noen minimumskrav til både paret og psykologen.

Våre verdier

Parforholdet har dere sammen, men kjærlighetslivet er ditt alene. Dette er utgangspunktet for vår tilnærming til parterapi. Du gikk inn i forholdet til din partner fordi du ønsket deg noe. Du ville ha en kjæreste, og oppleve gleden over å leve i et kjærlighetsforhold. Naturlig nok, gikk dette gradvis fra «jeg» til «oss», etter hvert som forholdet utviklet seg og slo dypere røtter.

Vi tror likevel at å vende tilbake til utgangspunktet i «jeg», er nyttig når paret møter problemer i forholdet. Det betyr selvsagt ikke at man skal bli mer egoistisk. Tvert imot, fokuseres det i parterapi mye på hvordan man kan gi mer eller bedre til sin partner.

Hensikten med å vende fokuset tilbake til «jeg», er heller å minne deg om at det å ha en partner er til syvende og siste noe du gjør for deg selv. Det handler om å stoppe opp og spørre seg selv: «Er det å leve i et godt parforhold viktig for meg? Er kjærlighet noe jeg ønsker å ha i mitt liv?» Hva svaret er ja, er du villig til å gi den innsatsen som er nødvendig for å finne tilbake til den?

Det andre prinsippet vi tar utgangspunkt i, er at parforholdet er viktigst. Vi tror ikke at det er mulig å ha det godt sammen, dersom ivaretagelse av deres samliv faller nedover på prioriteringslisten. Relasjonen til din partner må komme foran alt annet, inkludert sosialt liv, karriere og hobbyer. Et kjærlighetsforhold trenger mye oppmerksomhet og vedlikehold for å fungere godt. Man må kjempe for den, ikke bare en gang i blant, men de fleste dager. Vi tror det blir vanskelig å få det bedre sammen, hvis ikke dere går inn i terapien med den holdning at kjærligheten dere har til hverandre, er det viktigste i livet.

 

Kravene til deg

En nødvendig forutsetning for vellykket parterapi, er din avgjørelse om å værehundre prosent ærligmed deg selv om dine følelser, og din villighet til å dele følelsene med din partner. Dette kan høres ut som en selvfølgelig ting, men i møte med vanskelige følelser, erstattes mange ganger ærlighet med at partene klandrer hverandre og distanserer seg.

Med ærlighet menes det ikke nødvendigvis at man lyver til hverandre, men at man lar være å snakke om ting som bør bli snakket om. Noe av det viktigste i parterapi er at partene nærmer seg hverandre igjen, etter en tid med emosjonell distansering. Økt nærhet er mulig bare hvis dere er villige til å være åpne og ærlige mot hverandre.

Det er ikke bare partneren som må endre seg. Du må også det.Uansett hva årsaken til problemene i relasjonen måtte være, kreves det at begge forandre seg for at forholdet skal bli reparert. Dersom du ønsker å få det bedre med din partner, må du vise villighet til å endre noe ved din væremåte. Du må legge fra deg noen gamle vaner til fordel for nye, og inngå kompromisser med din partner. Å starte parterapi i den tro at det er tilstrekkelig at bare den andre forandrer seg, vil sjelden gi resultater.

Kravene til psykologen

Vi er en liten gruppe med psykologer hos HelpLink. Ikke alle har parterapi som et fordypningsområde. Men de som søker vår bistand, kan regne med å bli møtt av en terapeut med solid grunnutdanning (psykolog), og som i tillegg har parterapi som faglig ekspertise. Hos oss kan du forvente å samarbeide med en engasjert psykolog som gjør sitt ytterste for å hjelpe dere tilbake til den gode og kjærlige relasjonen.

Forløpet i parterapi

Parterapien starter alltid med en individuell samtale (45-60 minutter) med hver av dere. Dette er for at dere skal få en anledning til å fortelle uhemmet om forholdet og problemene fra deres perspektiv. I tillegg vil psykologen kartlegge individuelle ønsker, motivasjon og mål. Innholdet av denne timen er konfidensiell, og vil ikke bli referert til når dere møter psykologen sammen.

Etter at dere først har møtt psykologen alene, vil selve parterapien starte. I den innledende fasen møtes man ukentlig eller annenhver uke (90 minutter pr. sesjon). Når problemene er på god vei til å løse seg, og dere har fått det bedre sammen, vil man møtes en gang i måneden eller sjeldnere for oppfølging. Deretter avsluttes terapien.

Mange spør om å få hjemmelekser. Det kan bli aktuelt at psykologen foreslår spesifikke oppgaver for dere å utføre mellom timene, men ofte blir hjemmeleksene tydelige naturlig gjennom samtalene.

Se også under ‘Tjenester’ i menyen for nærmere informasjon om ditt bistandstema.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny