Posttraumatisk stressyndrom

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en spesiell form for angstlidelse som kan oppstå som reaksjoner til en ekstremt påkjennende opplevelse. Tilstanden forekommer spesielt blant personer som er blitt utsatt for eller vitne til vold, drap, voldtekt eller ulykke.Uten behandling kan tilstanden vedvare i måneder eller år og kan forårsake både kognitive, følelsesmessige og kroppslige plager.

Ved PTSD vil den rammede gjentatte ganger oppleve minner fra den ekstreme opplevelsen spilt som en indre film (”flashbacks”). Disse minnene oppleves som svært realistiske og vil være som å reise tilbake i tid og til situasjonen igjen. Man kan som regel ikke kontrollere når disse flashbackene inntreffer, men de er svært ubehagelige og virker hemmende på konsentrasjonsevnen. Andre aspekter ved samme traumatiske opplevelsen kan bli fortrengt eller glemt.

De vonde minnene forårsaker sterk redsel, uro og panikk. Man kan føle seg ”fanget” i fortiden, og det blir vanskelig å legge opplevelsene bak seg. I en del tilfeller medfølger også sinne og skyldfølelse. Den rammede kan bruke mye tid på å angre seg på å ha vært tilstede da påkjenningen oppstod eller kan ha skyldfølelse for å selv ha bidratt til at situasjonen oppstod.

Typisk er det også at man bruker mye energi på å unngå alt det som kan vekke assosiasjoner til den traumatiserende opplevelsen. Man vil derfor la være å snakke om det som hendte, ikke ønske å fortelle om det som er vanskelig og generelt forsøke å unngå alt som kan minne om den smertefulle hendelsen.

Plagene vil i mange tilfeller være forstyrrende i forhold til å ha et normalt liv. Et flertall av rammede vil ha plager med dårlig søvn og mareritt. Mange får nedsatt matlyst, trøtthet og tap av energi. Konsentrasjonsevnen blir betydelig svekket, og mange vil gå i en sosial isolasjon. Det er heller ikke uvanlig å reagere med tristhet , irritasjon og nedsatt tålmodighet parallelt med de ovennevnte symptomene. Mange reagerer med stor bekymring i forhold til sin fremtid og blir redde for å aldri bli kvitt plagene.

 

Behandling

Psykolog (psykoterapi)

Psykoterapi («kurerende samtaler») er en behandlingsform som tar sikte på å helbrede psykiske lidelser eller å løse et psykologisk problem gjennom samtaler mellom en psykolog og en pasient. Samtalene følger en delvis fast struktur og psykologen vil underveis benytte sin kunnskap til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom positive endringer i følelser, tanker og handlinger.

Flere tradisjonelle psykologiske behandlinger har vist seg å være effektive i behandling av PTSD. Fellestrekk for de fleste av disse er en gradvis eksponering av de vonde minnene for å kunne forstå dem på nytt og vinne kontroll over dem. I behandlingene inngår også hjelp til å redusere uro og bekymring.

I de senere årene er en behandling spesielt for PTSD utviklet. Behandlingen kalles EMDR og har i flere studier vist seg å være effektiv. Det råder likevel tvil over hvorvidt metoden er mer effektiv enn tradisjonell psykologbehandling.

Medikamentell behandling

Det fins ingen medisiner spesifikt rettet mot PTSD. Ulike typer medisiner vil imidlertid kunne være til hjelp for symptomer som angst, depresjon og søvnvansker.

Bedringsutsikter

Et flertall av pasienter med PTSD responderer bra på psykologbehandling. Som nevnt kan også medikamentell behandling være til hjelp i en periode, mens en kombinasjonsbehandling vil ikke nødvendigvis øke sannsynligheten for bedring. I mange tilfeller observeres det at å utsette behandlingsstart er forbundet med dårligere prognose.

Timebestilling

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet. Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

22 60 00 30

Hverdager mellom 08-17

Addresse Solligata 2, 0254 Oslo

E-post post@helplink.no

Lukk meny